Stavební činnost

Jsme stavební společností, zabývající se stavební činností zaměřenou zejména na zemní práce a demolice. Společnost patří k menším podnikům působícím ve stavebnictví, nicméně se neustále rozrůstá a hledá nové příležitosti u zákazníků. V oblasti stavebních prací se společnost orientuje na kompletní nebo dílčí dodávky.

Mezi hlavní aktivity společnosti lze uvést zejména zemní práce, demolice, výstavba inženýrských sítí, sanační a rekultivační práce, odstraňování ekologických zátěží, rekonstrukce a čištění vodních toků. Společnost se dále zabývá správou a údržbou nemovitostí.