Reference

2019
Demolice 12 drážních objektů

Ústecký kraj

2018
Osazení odpadkových košů s podzemním úložištěm

Ústí nad Labem – centrum

2018
Demolice 15 drážních objektů

Ústecký kraj, Karlovarský kraj

2018
Opravy účelových komunikací LCH - komunikace na vnitřní výsypce

Jezero Milada

2018
Demolice 4 objektů

Ústí nad Labem – centrum

2018
Rekonstrukce parkoviště 3500 m2

Mladá Boleslav

2017
Rekonstrukce parkoviště 4000 m2

Jihlava

2017
Rekonstrukce kanalizace DN 300, dl. 125 bm

Klášterec nad Ohří, ul. Žižkova

2017
Rekonstrukce vodovodu DN 80, dl. 228 bm - výkopem

Žatec, ul. Nezvalova

2017
Plocha pro separaci odpadů z čištění kanalizace - vybudování 3 separátorů, zpevněné plochy, VO

Bohušovice nad Ohří, ČOV

2016
Oprava parkoviště u objektu Penny Market 2400 m2

Kladno, ul. Vítězná

2016
Oprava účelových komunikací LCH - zkušební úsek kaleného štěrku

Jezero Milada

2016
Obnova vodovodu HDPE 90 x 5,4, dl. 316 bm

Velké Březno, Mlýnská ul.

2016
VS U Pivovarské zahrady - přeložky inženýrských sítí

Ústí n. L. – Krásné Březno

2016
Lesní cesta Na Plana + Lesní cesta Bílý Kříž

LS Ještěd, k. ú. Dolní Krupá

2016
Rekonstrukce přívodního řadu OC DN 100, dl. 2572 bm

Hora Svaté Kateřiny

2016
Výstavba parkoviště závodu - III. etapa

KS Kolbenschmidt v Trmicích

2015
Demolice průmyslové haly - bývalé nástrojárny

Areál firmy KS Kolbenschmidt, Trmice

2015
Hamburg – Obnova funkce přístavu

Saalehafen a Moldauhafen

2015
Výstavba účelových komunikací

Jezero Milada pro PKÚ

2015
Vodovod a kanalizace

Areál firmy ACER

2015
Zemní práce

Budova E v areálu ULIMEX

2015
Výstavba haly

Areál firmy ACER-C.S.

2015
Výstavba haly

Areál firmy ZDEMAR

2014
D11 Výstavba protihlukové stěny

Sány, Loukonosy, Levín

2014
Stavební úpravy objektu Výpravní budovy DPCHJ
2014
Výstavba komunikace

Mendělejevova ul. UJEP

2014
Demolice průmyslové haly ULIMEX
2014
Brtnický potok

Brtníky

2013
Výstavba parkoviště závodu

KS Kolbenshmidt v Trmicích – I. a II. etapa

2013
Demolice areálu autodopravy SŽDC Západní nádraží

Ústí nad Labem

2013
Rekonstrukce mostku za pěstebním střediskem

Obec Drmaly

2013
Výstavba technické infrastruktury

Červený Újezd

2013
Rekonstrukce lesní cesty

Pod Borovičkami

2013
Demolice objektu SŽDC

Malé Březno

2013
Demolice objektu SŽDC

Sebuzín

2012
MVE Svoboda nad Úpou
2012
Sanace skluzu

Obec Rabenov

2012
Rekonstrukce

LC Minovka

2012
Rekonstrukce

Vodárenský most

2011
Povodňové škody

Obec Jánská

2011
Povodňové škody

Obec Veselé

2011
Povodňové škody

Dolní Chřibská – Doubice

2011
Opravy účelových komunikací

Jezero Milada

2010
Likvidace černé skládky

U obce Povrly

2010
Rekonstrukce říčního toku

Obec Skalice, pro Povodí Ohře, státní podnik

2010
Opravy účelových komunikací

Pro Palivový kombinát, státní podnik

2009
Rekonstrukce říčního toku

Obec Leština, pro Povodí Ohře, státní podnik

2009
Rozhledna Lesopark Malé Sedlo

Pro společnost INSKY spol. s r. o.

 

2009
Výstavba skladové haly

Sokolov, pro spol. DEHONIT-FALKE s.r.o.

2008
Výstavba skladové haly

Pro společnost KEBEK s.r.o.

2008
Zemní práce na polyfunkčním objektu

Pro společnost CPI City Center ÚL, a.s.

2008
Rekonstrukce komunikací

Pro Palivový kombinát Ústí nad Labem, státní podnik

2008
Kamenný obklad

Ulice Malá Hradební, Ústí nad Labem

2008
Protipovodňové opatření

Střekovské nábřeží, Ústí nad Labem

2007
Výstavba komunikací

Pro nové satelitní městečko u obce Roudníky

2007
Výstavba skladové haly

Pro společnost TYMA CZ s.r.o.

2007
Rekonstrukce vodního toku

Pro společnost SKANSKA

2006
Likvidace černé skládky

Předlice

2006
Výstavba průmyslové zóny TRIANGL
2006
Stavba dálničního úseku D8