Reference

2015
Demolice průmyslové haly

Areál firmy KS Kolbenschmidt, Trmice

2015
Hamburg – Obnova funkce přístavu

Saalehafen a Moldauhafen

2015
Výstavba účelových komunikací

Jezero Milada pro PKÚ

2015
Vodovod a kanalizace

Areál firmy ACER

2015
Zemní práce

Budova E v areálu ULIMEX

2015
Výstavba haly

Areál firmy ACER-C.S.

2015
Výstavba haly

Areál firmy ZDEMAR

2014
D11 Výstavba protihlukové stěny

Sány, Loukonosy, Levín

2014
Stavební úpravy objektu Výpravní budovy DPCHJ
2014
Výstavba komunikace

Mendělejevova ul. UJEP

2014
Demolice průmyslové haly ULIMEX
2014
Brtnický potok

Brtníky

2013
Výstavba parkoviště závodu

KS Kolbenshmidt v Trmicích – I. a II. etapa

2013
Demolice areálu autodopravy SŽDC Západní nádraží

Ústí nad Labem

2013
Rekonstrukce mostku za pěstebním střediskem

Obec Drmaly

2013
Výstavba technické infrastruktury

Červený Újezd

2013
Rekonstrukce lesní cesty

Pod Borovičkami

2013
Demolice objektu SŽDC

Malé Březno

2013
Demolice objektu SŽDC

Sebuzín

2012
MVE Svoboda nad Úpou
2012
Sanace skluzu

Obec Rabenov

2012
Rekonstrukce

LC Minovka

2012
Rekonstrukce

Vodárenský most

2011
Povodňové škody

Obec Jánská

2011
Povodňové škody

Obec Veselé

2011
Povodňové škody

Dolní Chřibská – Doubice

2011
Opravy účelových komunikací

Jezero Milada

2010
Likvidace černé skládky

U obce Povrly

2010
Rekonstrukce říčního toku

Obec Skalice, pro Povodí Ohře, státní podnik

2010
Opravy účelových komunikací

Pro Palivový kombinát, státní podnik

2009
Rekonstrukce říčního toku

Obec Leština, pro Povodí Ohře, státní podnik

2009
Rozhledna Lesopark Malé Sedlo

Pro společnost INSKY spol. s r. o.

 

2009
Výstavba skladové haly

Sokolov, pro spol. DEHONIT-FALKE s.r.o.

2008
Výstavba skladové haly

Pro společnost KEBEK s.r.o.

2008
Zemní práce na polyfunkčním objektu

Pro společnost CPI City Center ÚL, a.s.

2008
Rekonstrukce komunikací

Pro Palivový kombinát Ústí nad Labem, státní podnik

2008
Kamenný obklad

Ulice Malá Hradební, Ústí nad Labem

2008
Protipovodňové opatření

Střekovské nábřeží, Ústí nad Labem

2007
Výstavba komunikací

Pro nové satelitní městečko u obce Roudníky

2007
Výstavba skladové haly

Pro společnost TYMA CZ s.r.o.

2007
Rekonstrukce vodního toku

Pro společnost SKANSKA

2006
Likvidace černé skládky

Předlice

2006
Výstavba průmyslové zóny TRIANGL
2006
Stavba dálničního úseku D8