Klientům zajišťujeme vypracování kompletní dokumentace od architektonické studie, územního a stavebního řízení až po projekt pro realizaci stavby.

  • Zpracováváme architektonické, dispoziční a hmotové studie s odhadem hrubých nákladů na výstavbu. Smyslem architektonické studie je práce s respektem ke klientovi, k místu, kde bude stavba realizována, ke koncepčnímu řešení. Cílem studie je vymyslet jedinečné řešení přesně podle přání klienta.
  • Projektová dokumentace pro územní řízení, popř. územní souhlas. Tato dokumentace slouží pro schválení záměru stavby a odsouhlasení umístění stavby do územního celku.
  • Projektová dokumentace pro stavební povolení. Tato dokumentace slouží pro povolení stavby příslušným stavebním úřadem. Dokumentace obsahuje veškerá potřebná řešení pro stavbu, bez jednotlivých stavebních detailů a není při ní standardně zpracováván položkový rozpočet a výkaz výměr.
  • Tendrová dokumentace neboli dokumentace pro výběr zhotovitele. Dokumentace je provedena v takovém rozsahu, aby k ní mohl být vytvořen i odpovídající výkaz výměr a položkový rozpočet. Položkový rozpočet zpracováváme jak s určením, konkrétních výrobků (stavby pro soukromé investory), tak i bez určení konkrétních výrobků pro potřeby veřejných soutěží.
  • Projekt pro realizaci stavby. Jedná se o dokumentaci, která obsahuje veškeré údaje potřebné k realizaci stavby vč. dílčích detailů a návrhů dílčích řešení stavby.